FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी ऐन | ७६/७७ 08/31/2020 - 12:19 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि | ७७/७८ 08/31/2020 - 12:17 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि | ७७/७८ 08/31/2020 - 11:53 PDF icon 2 Rajpatra Setting Rajpatra Namuna.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधि | ७७/७८ 08/25/2020 - 15:00 PDF icon 5 Nyaik Samiti Karyabidhi RAJPATRA.pdf
शुद्धोधन गाउँपालिका शिक्षा ऐन | ७७/७८ 08/25/2020 - 14:57 PDF icon 3 Education Aayen RAJPATRA 3.pdf
शुद्धोधन गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि | ७७/७८ 08/25/2020 - 14:45 PDF icon 1 Prasasakiya Karyabidhi RAJPATRA Final.pdf
घर बहाल व्यवस्थापन कार्यविधि ७६/७७ 02/24/2020 - 13:13 PDF icon घर बहाल व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि ७६/७७ 02/24/2020 - 13:12 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना सम्बन्धि | ७६/७७ 02/24/2020 - 13:09 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना सम्बन्धि.pdf
बिनियोजन ऐन ७५/७६ 09/04/2018 - 14:32 PDF icon बिनियोजन एेन २०७५-७६ SRM पुरा.pdf

Pages