FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शुद्धोधन गाउँपालिकाका निजि जग्गाको माटो उत्खनन तथा ओसारपोसार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/22/2024 - 13:13 PDF icon CamScanner 02-22-2024 13.07.pdf
विद्यालय प्राम्भिक बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय सहायक कर्मचारी ( लेखापाल) छनौट सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 11:52 PDF icon CamScanner 01-23-2024 11.43.pdf
बिनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 10/02/2023 - 13:16 PDF icon बिनियोजन एन.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 10/02/2023 - 13:15 PDF icon आर्थिक एन.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु, २०८० ८०/८१ 09/27/2023 - 10:19 PDF icon भू-उपयोग.PDF
कार्यसंचालन निर्देशिका ८०/८१ 09/27/2023 - 10:16 PDF icon कार्यसंचालन निर्देशिका-2080.PDF
बाल विवाह अन्त्यका लागि शुद्धोधन गाउँपालिकाको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 13:22 PDF icon CamScanner 02-20-2023 13.02.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण निति ,२०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 13:14 PDF icon CamScanner 02-20-2023 12.56.pdf
जातीय समानता तथा छुवाछुत मुक्त पालिका घोषणा कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 13:10 PDF icon CamScanner 02-20-2023 12.53.pdf
बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अनिवाय रिपोर्टिंग सम्बन्धि निर्देशिका-२०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 12:49 PDF icon CamScanner 02-20-2023 12.40.pdf

Pages