FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल विवाह अन्त्यका लागि शुद्धोधन गाउँपालिकाको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 13:22 PDF icon CamScanner 02-20-2023 13.02.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण निति ,२०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 13:14 PDF icon CamScanner 02-20-2023 12.56.pdf
जातीय समानता तथा छुवाछुत मुक्त पालिका घोषणा कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 13:10 PDF icon CamScanner 02-20-2023 12.53.pdf
बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अनिवाय रिपोर्टिंग सम्बन्धि निर्देशिका-२०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 12:49 PDF icon CamScanner 02-20-2023 12.40.pdf
बाल अधिकार समिति संचालन सम्बन्धि निर्देशिका -२०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 12:47 PDF icon CamScanner 02-20-2023 12.35.pdf
विद्यालय तथा परिवार भित्र बालबालिकामा अनुशासन कायम गर्न सकारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने निर्देशिका -२०७९ ७९-८० 02/20/2023 - 12:46 PDF icon CamScanner 02-20-2023 12.20.pdf
शुद्धोधन गाउँपालिकाको लेखा समिति संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 01/08/2023 - 15:23 PDF icon CamScanner 01-08-2023 15.19.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/05/2021 - 12:45 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष.pdf
गाउँपालिका स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बधि, एन नियम तथा कार्यविधिहरु ७६/७७ 12/30/2020 - 13:42 PDF icon DRR Policy body part Suddhodhan.pdf, PDF icon Policy cover page Suddhodhan RM Kapilbastu.pdf, PDF icon Suddodhan DRRM act 2076.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 08/31/2020 - 12:21 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf

Pages