FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ७९-८० Tuesday, August 8, 2023 - 13:07 PDF icon वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन.PDF
आय ब्यय को विवरण ७७/७८ Monday, February 7, 2022 - 14:45 PDF icon 2.1.2.pdf
आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक आर्थिक विवरण | ७७/७८ Sunday, September 6, 2020 - 13:51 PDF icon आर्थिक विवरण 2076-77.pdf
बहुछेत्रिय पोषण कार्यक्रमको वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन | ७६/७७ Friday, August 28, 2020 - 11:40 PDF icon bahu chhetriye poshan karyakaram.PDF
आ.ब.२०६७/७७ सामाजिक सुरक्षा,राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण शाखाको प्रगती विवरण | ७६/७७ Friday, August 28, 2020 - 11:36
आ.ब.२०६७/७७ पशु सेवा शाखाको प्रगती विवरण | ७६/७७ Friday, August 28, 2020 - 11:28 PDF icon पशु सेवा.PDF
यूनिसेफ नेपाल अन्तर्गत वास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन | ७६/७७ Sunday, August 9, 2020 - 16:04 PDF icon वास कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदन.PDF
प्रधानमन्त्री रोजगार कर्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन | ७६/७७ Sunday, August 9, 2020 - 15:42
मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन | ७६/७७ Sunday, August 9, 2020 - 15:40